Onze aanpak

Met Opticor gooien we het over een andere boeg. Geen klassiek verhaal van software verkoop, implementatie en daarna een ticket systeem opzetten. Maar een werkwijze die vertrekt vanuit een sterke betrokkenheid bij de klant. Een samenwerking waarbij de Opticor consultants voeling blijven houden met je business en proactief helpen meedenken aan het toevoegen van extra waarde.
Deze zienswijze die Opticor vanaf dag één voor ogen houdt, heeft ondertussen geleid tot een unieke aanpak.

Onze API-waardes:

Active

Als IT service partner denken we actief met je mee. We houden de vinger aan de pols omtrent nieuwe technologische evoluties binnen ons werkdomein die misschien ook voor jou interessant kunnen zijn. We houden je op de hoogte omtrent nieuwe mogelijkheden en bouwen zo actief mee aan de verdere groei van je organisatie.

Process Driven

Het gaat ons in eerste instantie niet over de software “an sich”. Waar het ons om te doen is, dat is het optimaliseren van jouw bedrijfsvoering. We vertrekken vanuit een procesmatige insteek. Daarbij lichten we stuk voor stuk jouw interne werkprocessen door, maken we aanbevelingen over hoe we die kunnen verbeteren en zetten we de juiste IT middelen in om deze te realiseren.

Involvement

Onze diensten bieden we aan vanuit een sterke betrokkenheid bij onze klanten. Als externe partner werken we graag zo veel mogelijk in house mee. Zo houden we voeling met wat mogelijke verbeterpunten zijn en werken we die uit in een nauwe samenwerking met je eigen, interne medewerkers.

Onze 'Speerpunt'-werkwijze

Al onze Opticor medewerkers zijn stuk voor stuk echte kraks, specialisten in hun vakgebied. Maar wanneer ze in team worden ingezet zijn ze des te sterker. Daarom begeleiden we onze klanten vanuit een “speerpunt” methode.

In de top van de speer staat een functionele consultant. Een allrounder, met een brede IT kennis en met gevoel en passie voor bedrijfsoptimalisatie. Hij leeft met en bij de klant mee, voelt wat leeft en formuleert verbetervoorstellen. Om die uiteindelijk te realiseren kan hij op zijn beurt beroep doen op zijn technische collega’s die met diepgaande kennis terzake ieder project naadloos kunnen uitvoeren.

Onze 'co-implementatie' optie

We voelen dat veel bedrijven zich ongemakkelijk voelen bij een te sterke afhankelijkheid t.o.v. hun software leveranciers. Na afwerking van de implementatie is vaak niet veel kennis opbouw gebeurd en dient voor iedere configuratie wijziging terug aangeklopt te worden bij de leverancier.

Om hierop een antwoord te bieden hebben we bij Opticor onze “co-implementatie” optie ontwikkeld. Op deze manier bieden we onze klanten naast de klassieke implementatie methodologie de mogelijkheid om op een meer betrokken manier aan het implementatie traject deel te nemen. Bij deze werkwijze configureren we je software niet zelf maar coachen we je interne medewerkers om dit grotendeels zelf voor eigen rekening te nemen. Deze aanpak vereist in het begin een actievere en meer intense medewerking van de eigen medewerkers maar resulteert op termijn in een meer diepgaande kennis van de applicatie en werpt zo zeker zijn vruchten af.